Штампа

Израда матурског рада

on .

Упуство како се правилно израђује матурски рад се налази овде.

Шаблон за израду матурског рада.

Матурски рад се израђује уз стручну помоћ наставника-ментора.

Матурски рад се куца ћириличним писмом, осим у случају ако је рад из страног језика!!!

Ученик је обавезан да најмање 3 пута дође на консултације код ментора!!!

Кад заврши рад ученик мора да добије потпис ментора да би рад могао да се преда у Секретаријат школе!!!