Штампа

ERASMUS+

on .

 

Erasmus+

Erasmus+ је један од највећих програма Европске уније који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта.

Општи циљ Програма је да, путем целоживотног учења, подржи образовни, професионални и лични развој појединаца у овим областима, ојача везу између неформалног и формалног учења и оснажи везу образовања са светом рада.

У фокусу Erasmus+ програма је јачање потенцијала младих за активно учествовање у грађанском друштву и развој лидерских вештина, солидарности и разумевања кроз неговање мултикултуралности, размењивање и дељење знања, вештина и вредности унутар европског простора.

Провођење времена у другој земљи са циљем учења, односно усавршавања и рада, требало би да постане стандард, као и познавање страних језика, поред матерњег.

Erasmus+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.


 

 


 

Јавни позив за ученике Гимназије у Обреновцу за учешће у пројекту мобилности - ERASMUS+

 


Резултати јавног позива за избор и учешће ученика у Erasmus+ пројекту KA 122 - SCH

Изабрани ученици су:

 

 

1.       Сара Тубић

2.       Урош Маџарац

3.       Јован Јовановић

4.       Лазар Новковић

5.       Иван Ахац

6.      Вељко Малбаша

7.       Теодора Шујић

8.       Лазар Новаковић

9.       Јована Миленковић

10.   Јана Спасов

11.   Ана Симић

12.   Јана Вукосављевић

13.   Александар Арсеновић

14.   Вукан Ђаковић

15.   Вукашин Петковић

16.   Душан Павловић

17.   Катарина Јонев

18.   Ања Нинковић


 

 

Гимназија у Обреновцу учесник  међународног пројекта у оквиру Erasmus+ програма

 

Пројекат „ДАЈ МИ СВЕТ, ДАЋУ ТИ СВЕТ“ („Give me the world, I will give you the world“)

 

Пројекат је комплексан и вишедимензионалан, јер укључује и мобилност ученика – чланова драмске секције на француском језику – и мобилност наставника – по типу посматрања на радном месту (job shadowing).

Изабране главне теме пројекта су :

-        креативност, уметност и култура,

-        инклузија – промоција једнакости и недискриминација  

-        настава, учење страних језика и дигитализација.

Партнерска институција нам је гимназија из Француске „Gabriel Touchard Washington" са којом желимо још више да учврстимо претходну међусобну сарадњу кроз обраду еколошких тема и атрактивно и динамично учење француског језика путем драмске уметности (извођењем педагоше драме).

Предвиђено је учешће ученика са смањеним могућностима у мобилности, као и адекватни начини подршке за ову категорију учесника.

Планирано посматрање на радном месту (job shadowing) се односи на припрему за отварање билингвалних одељења у Гимназији у Обреновцу и ојачавање дигиталне вештине наставника и усвајање нових метода и техника рада у настави.

Предвиђени су различити начини за комбиновано учење (blended learning) током мобилности, па ће ученици и запослени Гимназије у Обреновцу, бити у прилици да од куће учествују у активностима на мобилности, у Француској.

У ову сврху предвиђена је употреба различитих дигиталних алата, попут квизова на апликацији Kahoot, коришћење Youtube канала Гимназије и сл..

За бољу комуникацију и сарадњу наших партнерских школа, користиће се могућности које пружа платформа eTwinning и покренуће се онлајн пројекат, у који ће се интегрисати све предвиђене дигиталне активности.

 

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА СУ ПОСТИЗАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РЕЗУЛТАТА:

 • ученици и професори ће унапредити своје знање француског, и других језика, побољшати своје језичке, комуникативне, уметничке, дигиталне и друге компетенције и видети како функционише образовни систем у Француској.
 • упознаће француску културу и обичаје
 • промовисаће се једнакост и недискриминација тиме што ће се у пројекат укључити ученици с неједнаким могућностима којима ће се дати подршка
 • повећаће се интересовање за учење француског језика у школи
 • основаће се  Еколошка секција и Зелени штаб у Гимназији

и спровешће се разне активности које ће подићи еколошку свест свих актера школског живота Гимназије, али и локалне заједнице, и шире

 • реализацијом пројекта допринеће се атрактивности Гимназије и привућиће се већи број ученика основних школа заинтересованих за долазак у Гимназију
 • Гимназија у Обреновцу постаће промотер европских вредности и мултикултуралности итд.

 

ЗНАЧАЈ ОВОГ ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ:

 • подстичу се креативност, асертивност, самопоуздање и позитивно размишљање.
 • развијају се уметничке, интерперсоналне и комуникацијске вештине, ​иницијатива, активно грађанство, етичко резоновање...
 • млади се охрабрују да наставе каријеру у дигиталном свету јер уместо дигиталних конзумената постају дигитални ствараоци
 • повећава се мотивација и саморегулација за учење... и сл.


 


ОГЛЕДНИ ЧАС „UNESCO-ова електронска библиотека и биодиверзитет"

 

Линк засебног сајта пројекта "Дај ми свет, даћу ти свет":
https://erasmuspluska122sch.mystrikingly.com/
 

Линк Подкасата пројекта  "Дај ми свет, даћу ти свет":

 https://www.youtube.com/watch?v=i1OuNLT8AHk