Штампа

Обавезне мере заштите од корона вируса у згради Гимназије

on .

За остваривање образовно-васпитног рада у средим школама у школској 2021/2022.години планирају се три модела :

1. настава и учење у школи кроз непосредни рад - I модел

2. комбиновање наставе и учења у школи кроз непосредни рад и наставе и учења на даљину - II модел

3. Настава и учење на даљину - III модел

 

 

Препоручени модели ношења маски:

● Ученици

Ученик треба да носи маску од уласку у школу па све до доласка до своје клупе. Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора.
Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет.

Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али се свака маска мора користити на исправан начин – тако да покрива нос, уста и браду. Такође, не треба користити маску која је запрљана или овлажена.

Није дозвољено мењање маски међу ученицима.


● Родитељи, односно други законски заступници и други посетиоци

Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце у школским установам је обавезна током боравка у затвореном простору, с тим да је неоходно редуковати број посетилаца и омогућити посету само у случају неопходности.

● Наставно и ненаставно особље

Употреба заштитних маски за наставнике, током часа, није неопходна уколико су потпуно вакцинисани (две дозе вакцине), а од друге дозе је прошло најмање 14 дана и/или су у претходних 6 месеци прележали COVID-19. Невакцинисани наставници и друго особље носе маску током радног времена увек када се налазе у затвореном простору са другим особама, као и на отвореном уколико није могуће одржавати растојање од 1 метра од других особа. Наставно и ненаставно особље школе је у обавези да одржава непрекидно растојање од најмање 1 м од других особа (ученика и особља), осим ако постоји изузетна потреба ближег контакта у ком случају је неопходно да особа носи заштитну маску и да се након контакта изврши дезинфекција руку.

 

Напомена: Уколико je обухват вакцинацијом међу ученицима у одељењу већи од 70%, ученици који су вакцинисани нису у обавези да носе маску током часа. У свим осталим горе наведеним ситуацијама, употреба маске је обавезна.

 

ВАЖИ ЗА МОДЕЛ 2 НАСТАВЕ :

 

Упутство о мерама заштите здравља ученика

(ВАЖНО ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ!!!)

 

 

1)   Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину

 • Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
 • Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.

 

2)   Одржавање физичке дистанце - ВАЖИ ЗА МОДЕЛ 2 НАСТАВЕ

 • Одржавати  физичку  дистанцу  са  другим  особама  у  школи  од  најмање  1,5 метара.
 • Боравак у учионицама треба да буде највише до 16 ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи.
 • Едуковати   ученике о   значају   одржавања физичке дистанце за спречавање ширења инфекције.
 • Препоручује се да ученици не мењају учионице односно да се настава за један разред одвија у истој учионици.
 • Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта,  а  за  индивидуалне  спортове  (гимнастика  и  сл.)  треба  проверити услове.
 • Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће и реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима. Уколико се часови  организују у сали  за физичко обезбедити  наставни  програм који  ће омогућити   одржавање   физичке   дистанце.  
 • Саветовати  ученике  да  не  стварају  гужву  у  свлачионицама  већ  да  буду стрпљиви  и  сачекају  свој  ред  према  инструкцији  наставника  тако  да  се обезбеди 4 m2 по ученику.
 • У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.
 • Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду.
 • Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог  одмора.  Препоручује  се  да  ученици  проводе  велики  одмор  на отвореном    (у    школском    дворишту)    кад    год    то    временске    прилике дозвољавају.
 • Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина  има,  а  да  се  испред  тоалета  чека  у  реду  са  поштовањем  физичке дистанце од најмање једног метра.
 • Не спроводити  прославе у објекту (приредбе),  као ни  организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете и др.

 

3)   Ношење маски

 • Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
 • Маска  се  обавезно  користи   и   приликом  одговарања  и   сваког разговора.
 • Маска  се  обавезно  користи  и  приликом  било  којег  кретања  ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.
 • Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али  она  се  може  одложити  у  периоду  када  ученик  седи  у  својој клупи и слуша наставу.

Током  боравка  у  школи  могуће  је  да  се  користи  било  која  маска  (хируршка, епидемиолошка или платнена), али  она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

 

4)   Редовно прање руку

 

•   Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање

20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку  водом  и  сапуном  уколико  су  руке  видно  запрљане.  После  3  до  4 извршених   дезинфекција   руку   обавезно   опрати   руке   водом   и   сапуном.

 

•  Када?  Обавезно при  уласка у школу,  пре јела,  после одласка у тоалет, пре спремања  хране,  након  обављања  респираторне  хигијене  (истресање  носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког  васпитања)  и  мажења  животиња,  када  су  видно  запрљане,  након изласка из школе и увек када постоји потреба.

 

•  Где? На свим улазима у школу и на излазу из  фискултурне сале поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор наставника/дежурног   наставника).     На   свим   уређајима   за   прање   руку поставити течни сапун (тоалети).

 

Едуковати ученике о значају редовног прања руку и о томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције као и  да не  додирују очи, нос  и  уста неопраним рукама.

 

Редовно проветравање свих просторија

 

•  Како?  Искључиво  природним  путем  (отварањем  прозора),  без  употребе вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа.

 

•   Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена.

Уколико   временски   услови   дозвољавају   препоручује   држање   отворених прозора и током трајања наставе.

 

Едуковати ученике о значају редовног проветравања просторија у циљу спречавање ширења инфекције.

 

 

Поступак  са  ученицима школе  које  имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19

            1. Уколико се симптоми појаве ван школе

 

Јавити  се у  COVID  –  19 амбуланту надлежног  дома здравља. Не одлазити  у школу  и истовремено обавестити надлежну особу у школи - одељењског старешину. Даље пратити препоруке лекара.

 

2. Уколико се симптоми појаве у школи

При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику се одмах ставља маска и смешта се у просторију одређену за изолацију и обавештава се родитељ и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику у  соби  за  изолацију,  до  доласка  родитеља,  брине  једна  особа користећи  маску  и  рукавице.

 

 

Који су симптоми заразе 2019-nCov?

Колико је познато, вирус може узроковати благе симптоме сличне грипу попут:

 • повишене телесне температуре
 • кашља
 • отежаног дисања
 • болова у мишићима, и
 • умора

У тежим случајевима јавља се тешка упала плућа, синдром акутног отежаног дисања, сепса и септички шок који могу узроковати смрт пацијента. Особе које болују од хроничних болести подложније су тежим облицима болести.

 

 

Едукативни филм намењен ученицима основних и средњих школа са кључним препорукама за безбедан боравак у школи - ВАЖИ ЗА МОДЕЛ 2 НАСТАВЕ :