Штампа

Издавање дупликата сведочанстава и диплома

on .

Издавање дупликата сведочанстава и диплома се врши лично у Секретаријату школе.

Пре него што попуните захтев, обавезни сте да се у Секретаријат јавите ради провере документације која се тражи.

Након добијања информације попуњавате захтев који се налази на овом линку где су јасно прецизирана упутства за добијање дупликата.

Рок издавања дупликата је осам дана од дана подношења захтева са доказима о уплати.