Штампа

Екскурзије

on .

За ученике првог разреда дводневна екскурзија:

Релација путовања: ОБРЕНОВАЦ-БАЈИНА БАШТА-ОБРЕНОВАЦ

Смештај у Бајиној Башти.

Екскурзија се изводи на бази једног пуног пансиона.

 

За ученике другог разреда дводневна екскурзија :

Релација путовања: ОБРЕНОВАЦ-ВРЊАЧКА БАЊА-ОБРЕНОВАЦ

Смештај у Врњачкој Бањи.

РЕЗЕРВНА ОПЦИЈА 1

Релација путовања: ОБРЕНОВАЦ- НИШ -ОБРЕНОВАЦ

Смештај у Нишу.

Екскурзија се изводи на бази једног пуног пансиона.

 

За ученике трећег разреда тродневна екскурзија :

Релација путовања: ОБРЕНОВАЦ-НИШ- ОБРЕНОВАЦ

Смештај у Нишу.

РЕЗЕРВНА ОПЦИЈА 1

Релација путовања: ОБРЕНОВАЦ-ТРЕБИЊЕ- ОБРЕНОВАЦ

Смештај у Требињу.

Екскурзија се изводи на бази два полупансиона.

 

За ученике четвртог разреда петодневна екскурзија :

Релација путовања: ОБРЕНОВАЦ-СЕВЕРНА ИТАЛИЈА- ОБРЕНОВАЦ

Смештај у Лидо ди Јесолу.

РЕЗЕРВНА ОПЦИЈА 1

Релација путовања : ОБРЕНОВАЦ-БУДИМПЕШТА-БЕЧ-ОБРЕНОВАЦ

Смештај у Будимпешти и Бечу.

Екскурзија се изводи на бази четири полупансиона.

 

 

Термин извођења екскурзије је крај марта, април или почетак маја 2024.год.

 

Сагласности за малолетне ученике за излазак из земље - оверава се код нотара!

Путовање малолетних лица преко границе

По важећем Закону о путним исправама Републике Србије, за малолетна лица захтев за издавање путне исправе подноси један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно другог законског заступника или старатеља.

Приликом граничне провере малолетних лица, полицијски службеник посебну пажњу обраћа да ли малолетно лице путује само или у пратњи другог лица.

За прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Републике Србије до навршене 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички врше родитељско право, или законског заступника.

Уколико граничним проверама приступи малолетно лице коме је за прелажење државне границе потребна законом прописана сагласност, а исту не поседује, полицијски службеник граничне полиције ће о томе одмах обавестити надлежну полицијску управу ради даљег поступања и предузимања мера из њихове надлежности.

 

 

Здравствени лист - оверава се код изабраног лекара

и потребан је за извођење екскурзија дужих од 2 дана!