Штампа

Упис у Гимназију у Обреновцу у 2013/2014

on .

Гимназија у Обреновцу у школској 2013/2014. годину уписује 120 ученика првог разреда, распоређених у два одељења друштвено – језичког, једно одељење природно – математичког и једно одељење информатичког смера.
По смеровима то  изгледало овако :

друштвено – језички смер ............. 60 ученика
природно – математички смер ...... 30 ученика
информатички смер ....................... 30 ученика


Процес уписа је исти као и претходних година, то јест ученици завршних разреда основних школа у Србији ће бити уписивани на основу освојених бодова из претходног школовања и квалификационих испита из српског језика и књижевности и математике. Након објављених резултата квалификационих испита, ученици ће попуњавати листе жеља на основу којих ће, а према укупном броју освојених бодова, компјутерски програм извршити расподелу ученика по школама. Након објављивања коначних листа са распоредом, ученици ће се уписивати у средње школе у које су распоређени.

 

 

Гимназија у Обреновцу је у школску 2012/2013. годину уписала 120 ученика првог разреда, распоређених у два одељења друштвено – језичког, једно одељење природно – математичког и једно одељење информатичког смера.


Најнижи број бодова потребан за упис у Гимназију у Обреновцу у 2012/2013.год., односно број бодова које је имао последње уписани ученик је :
друштвено – језички смер .............. 73,18 бодова
природно – математички смер ....... 80,74 бодoвa
информатички смер ........................ 81,36 бодoвa

 

Најнижи број бодова потребан за упис у Гимназију у Обреновцу у 2011/2012.год., односно број бодова које је имао последње уписани ученик је :
друштвено – језички смер .............. 69,48 бодова
природно – математички смер ....... 85,60 бодoвa
информатички смер ........................ 76,10 бодoвa

В А Ж Н О ! ! !

БРОЈ БОДОВА ЗА УПИС ВАРИРА

У ЗАВИСНОСТИ ОД РЕЗУЛТАТА НА ТЕСТОВИМА У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ КАДА СЕ ПОЛАЖУ

И МОЖЕ БИТИ ДОСТА МАЊИ У ОДНОСУ НА ГОДИНЕ КОЈЕ СУ ОВДЕ НАВЕДЕНЕ!!!

 

Гимназија у Обреновцу Вас очекује!