Штампа

Смерови

on .

Гимназија у Обреновцу изводи наставу у три смера :

  1. друштвено – језичком
  2. природно – математичком
  3. општем

 

 

Списак предмета који се уче по смеровима и број часова по годинама