Штампа

Међународни дан људских права - 10.децембар

on .

Права детета у Републици Србији - препоруке Комитета за права детета Уједињених нација

 

ДЕМОКРАТСКА КУЛТУРА У ШКОЛАМА :

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQ%5FNMPYlhYbNnc&cid=6D3648C5711E1EFF&id=6D3648C5711E1EFF%2116464&parId=6D3648C5711E1EFF%2116324&o=OneUp