Штампа

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ - 16.НОВЕМБАР

on .

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNESCO) установила је Међународни дан толеранције 1995. године. То је дан који нас подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас.

Толеранција је прихватање богатства различитости идеја и ставова, оних који су друге нације, вере, сексуалног опредељења, или који говоре другим језиком. Повереник за заштиту равноправности Републике Србије, обележава Међународни дан толеранције као свој дан.

Једини начин да изградимо друштво засновано на толеранцији и равноправности, јесте уважавањем различитости и поштовањем свих људи, без обзира на године старости, пол, националну припадност, сексуалну оријентацију, здравствено стање, веру, инвалидитет или било које друго лично својство.