Штампа

Мисија и визија наше Школе

on .

МИСИЈА :

Гимназија у Обреновцу своју мисију и стратешке циљеве разуме, одређује и следи имајући непрестано у виду основну сврху свога постојања-образовање, у садашњости и за будућност. Школа преноси и подстиче усвајање неопходнх знања и развијање потребних способности за разумевање окружења и активан однос према њему, уводи младог човека у богат и разноврстан свет социјалних односа, припрема га за успешан избор и наставак школовања на жељеном факултету, као и за професионални развој. Помаже у формирању морално зреле, самосвесне личности са изграђеним системом вредности која је, у духу толеранције, хуманости, демократичности, отворена ка другим људима и спремна да разуме и прихвати постојеће разлике и помогне када је то потребно. Критички пратимо и прилагођавамо се актуелним потребама и захтевима, односећи се према активностима учења и предавања као према процесима који подразумевају спремност за промену и прилагођавање сопственог понашања, јединог истинског показатеља стечених компетенција.

ВИЗИЈА :

Наша визија је школа у којој се пита и анализира, мисли и ствара, где се развијају индивидуалне и колективне способности. Желимо школу са квалитетнијим наставним програмом и компетентним професорским кадром, школу са савременим наставним средствима и училима. Желимо школу која ће комуницирати са средином и у чијој ће комуникацији сви актери заузети висок ниво учешћа. Узорна смо институција по преданости, страсти и изврсности наших људи у континуираном заједничком расту и развоју, протеклих 100 година, сада и за следећих 100 година...

 

 

 

“...Мријети ти ћеш када почнеш сам у идеале своје сумњати...”