Штампа

Промена смене у понедељак 27.05. и 03.06.2013.год.

on .

У понедељак 27.05.2013.год. Гимназија у Обреновцу ће радити у преподневној смени од 07,15 часова.


Остале дане у тој недељи Гимназија у Обреновцу ради у поподневној смени.

 

У понедељак 03.06.2013.год. Гимназија у Обреновцу ће радити у поподневној смени од 13,30 часова.

 

Остале дане у тој недељи Гимназија у Обреновцу ради у преподневној смени.